Dienos soc. globa namuose - Šeimos slėnis
4671
page-template-default,page,page-id-4671,acl-sitelinx,sitelinx-underline-important,cookies-not-set,ajax_fade,page_not_loaded,,select-theme-ver-4.2,menu-animation-underline,wpb-js-composer js-comp-ver-6.5.0,vc_responsive,elementor-default,elementor-kit-5219

 

 

 

Dienos socialinė globa namuose

 

 

Dienos socialinės globos namuose paslaugos – tai vaikui su negalia (toliau – paslaugų gavėjas) teikiama kompleksinė, nuolatinės specialistų priežiūros reikalaujanti pagalba dienos metu jo namuose.

 

Paslaugos gavėjas – vaikas iki 18 metų, kuriam Lietuvos Respublikos neįgaliųjų socialinės integracijos įstatymo nustatyta tvarka nustatytas sunkus arba vidutinis neįgalumo lygis bei kuriam nustatytas dienos socialinės globos namuose paslaugų poreikis ir priimtas Vilniaus miesto savivaldybės sprendimas skirti šias paslaugas. Paslaugos skiriamos paslaugų gavėjui, kuris faktiškai gyvena bei jo gyvenamoji vieta deklaruota Vilniaus miesto savivaldybės teritorijoje.

 

Dienos socialinės globos namuose paslaugos tikslas – sudaryti sąlygas paslaugų gavėjo atstovams (tėvams, globėjams (rūpintojams)) derinti asmeninį ir visuomeninį gyvenimą su paslaugų gavėjo auginimu, priežiūra, globa (rūpyba), suteikiant jiems galimybę palaikyti ryšius su visuomene, kompensuoti šeimos interesus ir poreikius.

 

Dienos socialinės globos paslaugą teikia „Šeimos slėnio“ individualios priežiūros darbuotojas, vyriausiasis socialinis darbuotojas bei ergoterapeutas / kineziterapeutas / masažuotojas, psichologas  pagal nustatytą poreikį.

 

Svarbu: „Šeimos slėnio“ darbuotojai, teikiantys dienos socialinę globą namuose, neatlieka bendrosios praktikos slaugytojo funkcijų, nurodytų Lietuvos medicinos normose MN 28:2011 (pvz. nemaitina / negirdo paslaugų gavėjo per zondą, stomą, neišsiurbia kvėpavimo takų sekreto per trachiostominį vamzdelį, netaiko deguonies terapijos, neprižiūri maitinimo zondo ir trachiostominio vamzdelio ir kt.).

 

Dienos socialinės globos namuose paslaugos teikiamos nuo 2 iki 10 val. per dieną „Šeimos slėnio“ ilgalaikės dienos socialinės globos teikimo valandomis tarp 8.00 val. ir 18.00 val. Paslaugų teikimo periodiškumas – iki 5 kartų per savaitę.

 

Dienos socialinės globos namuose paslaugos metu teikiamos šios socialinės paslaugos:

– informavimas, konsultavimas, tarpininkavimas;

– maitinimas;

– socialinių įgūdžių ugdymas, palaikymas ir (ar) atkūrimas;

– kasdienio gyvenimo įgūdžių ugdymas ir palaikymas;

– dienos užimtumas ir jo organizavimas;

– laisvalaikio organizavimas;

– pagalbos maitinantis, rengiantis, prausiantis ir kt. pobūdžio pagalbos organizavimas;

– asmeninės higienos paslaugų organizavimas;

– kitos paslaugos, reikalingos paslaugų gavėjui pagal jo savarankiškumo lygį;

– ergoterapeuto / kineziterapeuto / masažuotojo, psichologo  darbas pagal nustatytą Vaiko poreikių vertinimą.

 

Dienos socialinės globos namuose paslaugas skiria ir nutraukia Vilniaus miesto administracijos savivaldybės Socialinių paslaugų skyrius.

Dienos socialinės globos namuose paslaugos yra mokamos. Paslaugų kaina apskaičiuota vadovaujantis Socialinių paslaugų finansavimo ir lėšų apskaičiavimo metodika, patvirtinta Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2006 m. spalio 10 d. nutarimu Nr. 978 „Dėl socialinių paslaugų finansavimo ir lėšų apskaičiavimo metodikos patvirtinimo“ ir Mokėjimo už socialines paslaugas tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2006 m. birželio 14 d. Nr. 583 „Dėl mokėjimo už socialines paslaugas tvarkos aprašo patvirtinimo“.