Dienos socialinė globa namuose

 

Atsižvelgiant į socialinių paslaugų poreikį šeimoms, auginančioms vaikus, turinčius negalią, Vilniaus miesto kompleksinių paslaugų centras ,,Šeimos slėnis“ (toliau – ,,Šeimos slėnis“) reikšmingai išplėtė savo teikiamų paslaugų profilį. Nuo 2022 m. sausio 01 d. pradėtos teikti Dienos socialinės globos paslaugos į namus.

 

Šios paslaugos tikslas – sudaryti sąlygas Vaiko, turinčio negalią (toliau – Vaikas) atstovams derinti asmeninį ir visuomeninį gyvenimą su Vaiko auginimu, priežiūra, globa (rūpyba), suteikiant jiems galimybę palaikyti ryšius su visuomene, kompensuoti šeimos interesus ir poreikius, pailsėti nuo nuolatinės Vaiko priežiūros ir (ar) slaugos. Dienos socialinės globos namuose paslaugą teikia „Šeimos slėnio“ vaikų slaugytojo padėjėjai arba socialinio darbuotojo padėjėjai, turintys ne mažesnę kaip 1 metų patirtį darbo su neįgaliais vaikais bei socialinis darbuotojas.

 

Kas yra Dienos socialinė globa namuose?

Dienos socialinės globos namuose paslauga – socialinės globos paslauga, teikiama Vaikams, kuriuos namuose augina, prižiūri ir (ar) globoja (rūpina) kartu gyvenantys šeimos nariai, artimieji, kurie laikinai dėl tam tikrų priežasčių negali jais pasirūpinti.

 

Kam teikiama Dienos socialinė globos namuose paslauga?

Dienos socialinės globos namuose paslaugos gavėjas – vaikas iki 18 metų, kuriam Lietuvos Respublikos neįgaliųjų socialinės integracijos įstatymo nustatyta tvarka nustatytas sunkus arba vidutinis neįgalumo lygis ir specialusis nuolatinės slaugos poreikis arba specialusis nuolatinės priežiūros (pagalbos) poreikis.

 

Kas sudaro Dienos socialinės globos namuose paslaugą?

Organizuojant dienos socialinės globos namuose paslaugą, teikiamos šios socialinės paslaugos: informavimas, konsultavimas, tarpininkavimas; maitinimas; socialinių įgūdžių ugdymas, palaikymas ir (ar) atkūrimas; kasdienio gyvenimo įgūdžių ugdymas ir palaikymas; dienos užimtumas ir jo organizavimas; laisvalaikio organizavimas; pagalbos maitinantis, rengiantis, prausiantis ir kt. pobūdžio pagalbos organizavimas; asmeninės higienos paslaugų organizavimas; vaiko sveikatos priežiūra pagal darbuotojo kompetenciją; kitos paslaugos, reikalingos Vaikui pagal jo savarankiškumo lygį.

 

Kas skiria Dienos socialinės globos paslaugą?

Vaikui dienos socialinės globos namuose paslaugą skiria ir nutraukia Vilniaus miesto savivaldybės Socialinių paslaugų skyrius. Teikiant dienos socialinės globos namuose paslaugą vadovaujamasi Savivaldybės tarybos patvirtinta dienos socialinės globos paslaugos kaina.

 

Kur reikėtų kreiptis, norint gauti dienos socialinės globos paslaugą?

Dėl dienos globos prašome kreiptis pagal gyvenamąją vietą į https://www.spcentras.lt/kontaktai/socialinio-darbo-skyrius-seniunijose/. Daugiau informacijos dėl dokumentų pateikimo tvarką rasite paspaudę šią nuorodą: https://paslaugos.vilnius.lt/service-list/Dienos-socialines-globos-asmens-namuose-skyrimas.