DAŽNIAUSIAI UŽDUODAMI KLAUSIMAI (DUK)

 

Kokia vaikų raidos sutrikimų ankstyvosios reabilitacijos paslaugų gavimo tvarka?

„Šeimos slėnyje“ antrinio lygio vaikų raidos sutrikimų ankstyvosios reabilitacijos (toliau – VRSAR ) paslaugos teikiamos vaikams nuo 0 iki 7 metų (vaikams iki 4 metų – prioritetine tvarka).

Norint gauti paslaugas reikia turėti šeimos gydytojo, vaikų ligų gydytojo, neurologo ar kito specialisto, pastebėjusio atitinkamus kūdikio / vaiko sutrikimus, būkles ir ligas, siuntimą (siuntimo forma Nr. 027 /a).

Priklausomai nuo raidos sutrikimo sunkumo (diagnozės) skiriama 20 arba 40 paslaugų kompleksų per metus. VRSAR  ambulatorinių paslaugų kompleksą sudaro ne mažiau kaip dvi diagnostikos ar gydymo procedūros.

VRSAR paslaugos yra nemokamos, jas apmoka Teritorinės ligonių kasos iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo lėšų.

Jei turite reikiamą siuntimą, kviečiame registruotis telefonu: 8 670 01092 (registratorė Dalia Ona Gaižauskienė).

Daugiau informacijos: https://seimos-slenis.lt/paslaugos/ankstyvoji-reabilitacija/

 

Kaip užregistruoti vaiką į Dienos centrą?

Dienos socialinės globos paslaugos ,,Šeimos slėnyje“ teikiamos vaikams, turintiems negalią, kurių gyvenamoji vieta deklaruota Vilniaus miesto savivaldybėje.

Dėl dienos socialinės globos paslaugų skyrimo vaiko tėvai (globėjai, rūpintojai) ar kiti teisėti vaiko atstovai turi kreiptis pagal gyvenamąją vietą į Socialinio darbo skyriaus darbuotojus seniūnijose.

Vaikams paslaugos skiriamos Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Socialinių paslaugų skyriaus sprendimu.

Daugiau informacijos dėl dokumentų pateikimo tvarkos rasite paspaudę šią nuorodą.


Kas gali kreiptis dėl laikinojo atokvėpio paslaugų?

 Trumpalaikės socialinės globos laikino atokvėpio paslaugos – tai savalaikių ir būtinų paslaugų kompleksas vaikams ir paaugliams nuo 0 iki 18 metų amžiaus, turintiems sunkią / vidutinę negalią ir / ar psichikos ir / ar elgesio sutrikimų, jų tėvams, šeimos nariams, globėjams, rūpintojams, kurie laikinai dėl tam tikrų priežasčių negali pasirūpinti ar prižiūrėti vaikų, kuriems reikalinga nuolatinė priežiūra.

Atokvėpio paslauga teikiama visą parą, todėl vaikai „Šeimos slėnyje“ gali būti palikti ilgesniam laikui (ne mažiau kaip 12 val.) – savaitei, mėnesiui ar pagal poreikį iki 6 mėnesių per metus arba iki 5 parų per savaitę, neterminuotai.

 Trumpalaikės socialinės globos laikino atokvėpio paslaugos centre ,,Šeimos slėnis“ teikiamos vaikams, su negalia, kurių gyvenamoji vieta deklaruota Vilniaus miesto savivaldybėje.

Dėl trumpalaikės socialinės globos paslaugų skyrimo vaiko tėvai (globėjai, rūpintojai) ar kiti teisėti vaiko atstovai turi kreiptis pagal gyvenamąją vietą į Socialinio darbo skyriaus darbuotojus seniūnijose.

Vaikams paslaugos skiriamos Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Socialinių paslaugų skyriaus sprendimu.

Daugiau informacijos dėl dokumentų pateikimo tvarkos rasite paspaudę šią nuorodą.

 

Norėtume paremti „Šeimos slėnį“. Kokia parama praverstų įstaigos veiklos gerinimui?

Įstaiga turi paramos gavėjo statusą. Galime pasiūlyti sudaryti paramos gavimo sutartį.

Paramos poreikį skelbiame ir nuolat atnaujiname: https://seimos-slenis.lt/parama/

 

Ar „Šeimos slėnyje“ atliekamas diagnostinis vaikų raidos vertinimo testas (DISC)?

Diagnostinis vaikų raidos vertinimo testas (DISC) atliekamas vaikams „Šeimos slėnyje“, gaunantiems ankstyvosios reabilitacijos paslaugas. Pagal poreikį – ir gaunantiems dienos socialinės globos paslaugas.

Privataus vertinimo įstaigos specialistai neatlieka. Dėl privačių DISC testo paslaugų Lietuvoje galite kreiptis: https://asociacija.lietausvaikai.lt/apie-autizma/privatus-vertinimai

 

Kaip surasti brolius / seseris, kurie gyveno „Šeimos slėnyje“?

„Šeimos slėnis“ (buvę Vilniaus miesto sutrikusio vystymosi kūdikių namai) saugo vaikų augusių įstaigoje nuo 1952 metų bylas. Jei asmuo ieško informacijos apie save, leidžiame susipažinti su duomenimis.

Tačiau dėl asmens duomenų apsaugos negalime suteikti informacijos apie kitus asmenis. Jei ieškomas mūsų įstaigos globotinis, visų pirma siūlome kreiptis į Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybą el. paštu: info@vaikoteises.lt dėl tarpininkavimo teikiant šią konfidencialią informaciją.

 

Informacija atnaujinta 2022-08-09