Teisinė informacija

 

 

Čia galite susipažinti su teisine informacija apie mūsų įstaigą.

Teisės aktai

 

Lietuvos Respublikos socialinių paslaugų įstatymas, 2006 m. sausio 19 d. Nr. X-493 (Žin., 2006, Nr. 17-589);

Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2005 m. birželio 27 d. įsakymas Nr. A1-183 „Dėl kai kurių socialinei paramai gauti reikalingų formų patvirtinimo“;

Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2006 m. balandžio 5 d. įsakymas Nr. A1-93 „Dėl socialinių paslaugų katalogo patvirtinimo“;

Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2014-12-03 sprendimas Nr. 1-2160 „Dėl mokėjimo už socialines paslaugas tvarkos aprašo patvirtinimo“;

Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2014-09-03 įsakymas Nr. 30-2631 „Dėl asmens (šeimos) socialinių paslaugų poreikio nustatymo ir skyrimo tvarkos aprašo patvirtinimo“.

Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2007 m. lapkričio 16 d. įsakymas Nr. A1-316 „Dėl specialiųjų poreikių nustatymo ir jų tenkinimo sąlygų bei taisyklių patvirtinimo” (Žin., 2007, Nr. 120-4907);

Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2010 m. spalio 7 d. įsakymas Nr. A1-474 „Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2006 m. gruodžio 19 d. įsakymo Nr. A1-338 „Dėl neįgaliųjų aprūpinimo techninės pagalbos priemonėmis ir šių priemonių įsigijimo išlaidų kompensavimo tvarkos aprašo patvirtinimo” pakeitimo”

Lietuvos Respublikos darbo kodeksas, (Žin., 2002, Nr. 64-2569, Nr. 71);

Psichikos sveikatos priežiūros įstatymas, 1995 m. birželio 6 d. Nr. I-924 (Žin., 1995, Nr. 53-1290);

Neįgaliųjų socialinės integracijos įstatymas, 2004 m. gegužės 11 d. Nr. IX-2228 (Žin., 2004, Nr. 83-2983);

Dėl vaikų raidos sutrikimų ankstyvosios reabilitacijos paslaugų teikimo ir jų išlaidų apmokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo, 2000 m. gruodžio 14 d. įsakymas nr. 728;

Lietuvos Respublikos švietimo įstatymas

 

Tyrimai ir analizės

Informacija ruošiama.

Teisės aktų pažeidimai

Informacija ruošiama.