Nuorodos - Šeimos slėnis
527
page-template,page-template-full_width,page-template-full_width-php,page,page-id-527,page-parent,page-child,parent-pageid-1715,acl-sitelinx,sitelinx-underline-important,ajax_fade,page_not_loaded,,select-theme-ver-4.2,menu-animation-underline,e-lazyload,wpb-js-composer js-comp-ver-6.5.0,vc_responsive,elementor-default,elementor-kit-5219

Nuorodos

Raidos sutrikimų turinčių vaikų ir jų šeimų poreikiai

Paslaugos

Paslaugų teikėjai ir teikimo tvarka

Psichologinė, psichiatrinė pagalba vaikui ir šeimai

Medicinos psichologo, vaikų ir paauglių psichiatro, psichiatro konsultacijos, asmens ir (ar) šeimos psichologinis konsultavimas

Pasirinktos pirminės asmens sveikatos priežiūros įstaigos Psichikos sveikatos centras


Pirminės psichikos sveikatos priežiūros paslaugas teikiančios įstaigos:

https://vpsc.lrv.lt/lt/informacine-medziaga/informacija-psichikos-sveikatos-klausimais

Psichologinė, psichiatrinė pagalba vaikui ir šeimai

Nemokama psichologo konsultacija


Tėvystės įgūdžių ugdymo grupės


Įvairios psichikos sveikatą stiprinančios programos

Medicininės reabilitacijos procedūros (kineziterapija, ergoterapija, medicinos psichologo ir (ar) klinikinio logopedo užsiėmimai ir kt.)

Ambulatorinės ir (ar) stacionarinės medicininės reabilitacijos paslaugos, sveikatos grąžinamasis gydymas, palaikomoji reabilitacija, sanatorinis gydymas

Konsultuoja fizinės medicinos ir reabilitacijos gydytojas


Reikalingas šeimos gydytojo siuntimas


Paslaugos teikiamos vadovaujantis Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2008 m. sausio 17 d. įsakymu Nr. V-50 „Dėl medicininės reabilitacijos ir sanatorinio (antirecidyvinio) gydymo organizavimo“


Asmens sveikatos priežiūros įstaigų, teikiančių medicininės reabilitacijos paslaugas, sąrašas:

https://ligoniukasa.lrv.lt/lt/paslaugos/e-paslaugos/sveikatos-prieziuros-istaigos-ir-paslaugos-visoje-lietuvoje-3

Kalbos korekcijos paslaugos

ASPĮ, teikiančios antrinio ir (ar) tretinio lygio medicininės reabilitacijos paslaugas


Skiria fizinės medicinos ir reabilitacijos, vaikų ligų gydytojai, neurochirurgai, neurologai, otorinolaringologai, odontologai, veido ir žandikaulių chirurgai

Reikalingas šeimos gydytojo siuntimas

Finansinė parama dėl vaiko raidos sutrikimo ir negalios

Neįgalumo ir specialiųjų poreikių nustatymas

Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnyba prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos


Reikalingas gydančio gydytojo siuntimas


https://ndnt.lrv.lt/lt/veiklos-sritys/neigalumo-lygio-nustatymas

https://ndnt.lrv.lt/lt/veiklos-sritys/specialiuju-poreikiu-ir-ju-lygio-nustatymas

Švietimo pagalba ugdymo įstaigoje

Specialiųjų ugdymosi poreikių nustatymas


Informavimas, konsultavimas

Ugdymas švietimo įstaigoje

Individualaus ugdymo plano rengimas ir įgyvendinimas, kuris yra derinamas su individualiu ankstyvosios reabilitacijos planu


Psichologo, logopedo, specialiojo pedagogo užsiėmimai


Auklėtojo padėjėjo pagalba


Aprūpinimas spec. mokymosi priemonėmis, techninės pagalbos priemonėmis

Kreiptis į ugdymo įstaigos administraciją

Aprūpinimas judėjimo, klausos, regos, komunikacijos ir sensorikos techninės pagalbos priemonėmis

Techninės pagalbos priemonių skyrimas:

– judėjimo techninės pagalbos priemonės;

– regos techninės pagalbos priemonės;

– klausos techninės pagalbos priemonės;

– komunikacijos ir sensorikos techninės pagalbos priemonės

Techninės pagalbos neįgaliesiems centras: www.tpnc.lt

Dėl kai kurių techninės pagalbos priemonių reikalingas gydytojo išrašas (siuntimas) su išvadomis


Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2022 m. sausio 13 d. įsakymas Nr. A1-25 „Dėl asmenų aprūpinimo klausos, regos, komunikacijos ir sensorikos techninės pagalbos priemonėmis tvarkos aprašų patvirtinimo“

https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/0064a7c174b211ecb2fe9975f8a9e52e?positionInSearchResults=0&searchModelUUID=d50ba4a2-228d-40b0-bf72-1db83fb1f10e


Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2006 m. gruodžio 19 d. įsakymas Nr. A1-338 „Dėl Neįgaliųjų aprūpinimo techninės pagalbos priemonėmis ir šių priemonių įsigijimo išlaidų kompensavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“

https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.289658/asr

Būsto pritaikymas vaikui su negalia

Galimi būsto pritaikymo organizavimo būdai:

- būsto pritaikymą organizuoja savivaldybė;

- asmuo savarankiškai organizuoja dalį ar visus būsto pritaikymo darbus;

- skiriama būsto pritaikymo kompensacija, jei asmuo parduoda jo poreikiams nepritaikytą būstą ir perka visiškai arba iš dalies pritaikytą būstą

Savivaldybės administracija


Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro

2019 m. vasario 19 d. įsakymas Nr. A1-103 „Dėl Būsto pritaikymo neįgaliesiems  tvarkos aprašo patvirtinimo“

https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/b0f12721361811e98893d5af47354b00/asr

Socialinės paslaugos (pagal poreikį), nurodytos Socialinių paslaugų kataloge

Informavimas, konsultavimas, tarpininkavimas, transporto organizavimas, sociokultūrinės paslaugos, vaikų dienos socialinė priežiūra, psichosocialinė pagalba, pagalba į namus, laikino atokvėpio paslaugos, kompleksinės paslaugos šeimai ir kita

Socialinių paslaugų įstaigos ir kiti paslaugų teikėjai


Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2006 m. balandžio 5 d. įsakymas Nr. A1-93 „Dėl Socialinių paslaugų katalogo patvirtinimo“

https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.274453/asr

Pacientams atstovaujančių organizacijų pagalba šeimai

Informavimas,

konsultavimas,

mokymas,

savitarpio pagalbos grupės,

vasaros stovyklos,

įvairūs projektai ir programos

Lietuvos sutrikusio intelekto žmonių globos bendrija „Viltis“, www.viltis.lt

Lietuvos autizmo asociacija „Lietaus vaikai“,

www.asociacija.lietausvaikai.lt

Asmeninio asistento pagalba

Individualiai teikiama pagalba asmeniui su negalia atlikti darbus ir veiklas, kurių dėl negalios jis negali atlikti savarankiškai ir kurie būtini siekiant gyventi savarankiškai ir veikti visose gyvenimo srityse

Savivaldybės administracija


Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro

2021 m. liepos 1 d. įsakymas Nr. A1-478 „Dėl Lietuvos Respublikos neįgaliųjų socialinės integracijos įstatymo 251 straipsnio įgyvendinimo“

https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/be656d00daa111eb866fe2e083228059?jfwid=10gd0co4ym