Korupcijos prevencija

 

Vilniaus miesto kompleksinių paslaugų centras „Šeimos slėnis“, prisijungdamas prie Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos iniciatyvų korupcijos prevencijos sveikatos sistemoje srityje, bei būdamas socialiai atsakinga įstaiga, griežtai pasisako prieš neteisėtus mokėjimus darbuotojams.

 

Primename, jog teisinę atsakomybę užtraukia ne tik neteisėto atlygio (piniginio, daiktinio ir kt.) paėmimas, tačiau ir jo davimas. Todėl raginame neoficialiais mokėjimais nežeminti nei savo, nei darbuotojų orumo, o susidūrus su tokiais faktais, nedelsiant informuoti įstaigos administraciją ar kitas atsakingas institucijas.

 

Praneškite apie korupciją

Įsakymas dėl privačių interesų deklaravimo 

pdf formatu

 

 

Korupcijos prevencijos programos

 

Korupcijos prevencijos programa 2020-2022 m.

pdf formatu

Korupcijos prevencijos programa 2017-2019 m.

pdf formatu

Korupcijos prevencijos programa 2011-2016 m.

pdf formatu

 

Korupcijos prevencijos programų įgyvendinimo priemonių planai

 

Korupcijos prevencijos  programos įgyvendinimo priemonių planas 2020-2022 m.

pdf formatu

Korupcijos prevencijos  programos įgyvendinimo priemonių planas 2017-2019 m.

pdf formatu

Korupcijos prevencijos  programos įgyvendinimo priemonių planas 2011-2014 m.

pdf formatu

Ataskaitos apie korupcijos prevencijos priemonių vykdymą

 

Ataskaita apie korupcijos prevencijos programos priemonių plano įgyvendinimą 2020 m.

pdf formatu

 

Ataskaitos apie korupcijos prevencijos programos priemonių plano įgyvendinimą 2017-2019 m.

2019 m. – I pusmetis, II pusmetis

2018 m. – I pusmetis, II pusmetis

2017 m. – I pusmetis, II pusmetis

 

Ataskaita apie korupcijos prevencijos programos priemonių plano įgyvendinimą 2011–2014 m.

pdf formatu