EQUASS

 

Vilniaus miesto kompleksinių paslaugų centras ,,Šeimos slėnis” dalyvauja projekte „Socialinių paslaugų kokybės gerinimas, taikant EQUASS kokybės sistemą“ Nr. 08.4.1.-ESFA-V-421-01-0001.

 

Projektas finansuojamas iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų.

 

Projekto tikslas – didinti Lietuvos socialinių paslaugų kokybę, taikant Savanoriškos Europos socialinių paslaugų kokybės sistemos (Voluntary European Quality Framework for Social Services) reikalavimus.

 

Projekto vykdytojas – Valakupių reabilitacijos centras.

 

Europos socialinių paslaugų kokybės užtikrinimo sistema (EQUASS) yra sertifikavimo sistema, skirta socialinių paslaugų kokybės užtikrinimui ir kontrolei. Tai galimybė organizacijoms, teikiančioms socialines paslaugas, įsitraukti į išorinį sertifikavimo procesą Europos lygmenyje, kuriuo jie garantuoja paslaugų vartotojams ir suinteresuotiesiems savo paslaugų kokybę. EQUASS Assurance ženklas garantuoja paslaugų teikimo kokybę, patvirtindamas atitiktį 50 kokybės principais pagrįstiems kriterijams. Šie kriterijai apima esminius Kokybės vadybos sistemos elementus, taikomus socialiniame sektoriuje. Pagal EQUASS programas teikiamos visapusiškos paslaugos kokybės gerinimo, skatinimo, pripažinimo ir sertifikavimo srityse, kuriose laikomasi socialinėms paslaugoms Europoje keliamų kokybės reikalavimų.

 

Projekto įgyvendinimo dokumentai:

 

Projekto rezultatai

 

Kokybės politika

 

Etikos (elgesio) kodeksas ir etikos ir gerovės užtikrinimo politikos aprašas

 

Skundų nagrinėjimo tvarkos aprašas

 

Nuolatinio tobulinimosi ir mokymosi sistema

 

Darbuotojų motyvavimo tvarkos aprašas (pakeitimas –  2020 m. lapkričio 19 d. V-195 įsakymas)

 

Darbuotojų samdymo ir išsaugojimo tvarkos aprašas

 

Fizinio ir psichologinio smurto prieš paslaugų gavėjus bei finansinio piktnaudžiavimo jų atžvilgiu prevencijos procedūrų tvarkos aprašas

(pakeitimas –  2021 m. gegužės 27 d. įsakymas V-101)

 

Paslaugų gavėjų teisių ir pareigų chartija

 

Neskelbtinos informacijos konficencialumo, įrašų tikslumo, paslaugų gavėjų privatumo, orumo ir fizinės neliečiamybės užtikrinimo tvarkos aprašas

 

Dėl ataskaitos apie darbuotojų ir paslaugų gavėjų saugos ir sveikatos prevencinių priemonių plano įgyvendinimo 2020 metais ir prevencinių priemonių plano 2021 metams tvirtinimo

 

Įgalinimo koncepcija

 

Socialinių paslaugų gavėjų gyvenimo kokybės koncepcija

 

Paslaugų gavėjų įtraukimo į paslaugų planavimą, teikimą ir vertinimą politikos ir procedūros aprašas

 

Esame įsikūrę

 

„Šeimos slėnis“ įsikūręs Antakalnyje, vaizdingo Pavilnių regioninio parko teritorijoje, todėl yra puikios sąlygos vaikučiams įkvėpti gryno oro einant pasivaikščioti į parką ar žaidžiant erdviame mūsų kieme.

 

Telefonas:  + 370 5 234 0300
administracija@seimos-slenis.lt

 

DARBO LAIKAS:

I–IV : 07:30 – 16:15
V: 07:30 – 15:00
VI–VII:  NEDIRBAME