Pradedamos teikti dienos socialinės globos paslaugos namuose

Nuo sausio 1 d. „Šeimos slėnio“ specialistai pradėjo teikti dienos socialinės globos paslaugas vaiko namuose.

Tai padės vaiko, turinčio negalią, tėvams ar globėjams:
✓ derinti asmeninį ir visuomeninį gyvenimą su vaiko auginimu, priežiūra, globa (rūpyba);
✓ palaikyti ryšius su visuomene, kompensuoti šeimos interesus ir poreikius;
✓ pailsėti nuo nuolatinės vaiko priežiūros ir (ar) slaugos.